Parafia Ducha Świętego
w Chorzowie

Historia

Historia

Historia

 

Po wrześniowej odwilży 1956 roku rozpoczęto starania o budowę kościoła na chorzowskim osiedlu RUCH. W dniu 25 sierpnia 1957 roku w uroczystej procesji przyniesiono z kościoła św. Jadwigi krzyż, który postawiono na miejscu przyszłej budowy.

 

Parafię erygowano w dniu 8 września 1958 r. i w tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła. Kamień węgielny położył ks. bp Juliusz Bieniek w dniu 7 grudnia 1958 r. Projektantami kościoła byli: Mieczysław Król, Jerzy i Zygmunt Winniccy, a konstruktorem inż. Franciszek Klimek.

Gdy kościół wzniesiono aż po dach, został aresztowany ks. dr Karol Nawa oraz kilkunastu pracowników budowy. Na polecenie prokuratury wojewódzkiej w Katowicach budowę wstrzymano. Ponieważ ks. dr Karol Nawa do kwietnia 1962 r. przebywał w więzieniu, w tym czasie wikariuszem-substytutem został mianowany ks. Rudolf Kiera.

 

Po częściowym zezwoleniu na dalszą budowę, umieszczono na miejscu stalową konstrukcję dachową. Potem ponownie wstrzymano prace. Kolejnym administratorem parafii został ks. Teodor Poloczek, który doprowadził budowę kościoła do końca. Jednakże ponownie trzeba było czekać na zezwolenie władz państwowych, aby oddać kościół do użytku wiernych. Pisemne zezwolenie uzyskano dopiero 15 kwietnia 1963 r. i 15 czerwca ks. bp Herbert Bednorz poświęcił nowo wybudowany kościół. W sierpniu 1963 r. administratorem parafii został ks. Czesław Mąka. W 1964 r. otynkowano zewnętrzną elewację budynku.

 

Wielkim przeżyciem dla wspólnoty parafialnej była I Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - przy "pustych ramach" - w dniu 9 marca 1967 r. W 1975 r. zakończono montaż witraży w oknach wg projektu Marii Skąpskiej, a w 1977 r. wybudowano nowe organy.

 

27 sierpnia 1995 r. proboszczem parafii został ks. Grzegorz Kotyczka. W 1997 r. przejęto od Skarbu Państwa na rzecz parafii cmentarz, który ogrodziliśmy w latach 2001-2003. W 1998 r. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zadzwoniły nowe dzwony, poświęcone 4 marca przez ks. bpa Piotra Liberę ("św. Grzegorz I Wielki", "św. Florian" - ufundowany przez Zarząd Miasta Chorzowa, "MB Częstochowska" - jako wotum za Peregrynację Kopii Obrazu MB Częstochowskiej w 1997 r.).


W dniu 23 grudnia 1999 r. zakończono prace przy budowie nowego prezbiterium, którego projektantem był architekt Mieczysław Król. W roku 2001 zakupiono obszar pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Bałtycką jako obszar parku parafialnego.

 

 

Kościół

 

Wyjątkowy jest projekt świątyni pod wezwaniem Ducha Świętego - kościół ma kształt dużej łodzi, a przejście prowadzące do budynku parafialnego (dziś Dom Dziennego Pobytu) może się wydawać wiosłem tej łodzi. Zewnętrzne ściany kaplic (chrzcielnej, MB Fatimskiej i Miłosierdzia Bożego) przypominają kształtem morskie fale, wśród których płynie statek-kościół. Wewnątrz kaplice są podzielone ścianami w kształcie otwartej księgi (czterech Ewangelii). Uwagę zwracają otwory okienne kaplic, których obrys wywołuje skojarzenie z winnymi gronami, a geometria upodabnia je do komórek pszczelich plastrów.

 

Prezbiterium - przestrzeń bezpośredniej akcji liturgicznej - wyodrębnione zostało stopniami schodów i czerwonym szwedzkim granitem, który wieńczy ostatni stopień w kształcie serca, na planie którego wyrasta ołtarz. Nad nim góruje tabernakulum sprawiające wrażenie mostka kapitańskiego w adoracyjnej postawie aniołów. Na ścianach wiszą ufundowane przez parafian stacje Drogi Krzyżowej (dzieło artysty Zygmunta Brachmańskiego).

 

 

Ulice należące do parafii

 

Bałtycka, Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 2 - 36, Cieszyńska, Częstochowska, Cicha, Czysta, Dąbrowskiego 61 - 105 i 72 - 104, Dobrodzieńska, Głogowska, Hajdy, Hankego, Jasna, Kordeckiego, Omańkowskiej, Pomorska, Powstańców 66 - 95, Przyjemna, Słoneczna, Spokojna, Szczęśliwa, Wesoła, Wolności 93 - 145 i 114 - 176, Wolskiego, Wróblewskiego

 

 

Cmentarz parafialny

 

Założony w drugiej połowie XIX w. przez parafię św. Jadwigi Chorzowie jako cmentarz rezerwowy. Do II wojny światowej był cmentarzem parafialnym św. Jadwigi. Po wojnie przeszedł na Skarb Państwa i był jego właścicielem. Po wybudowaniu kościoła Ducha Świętego w Chorzowie, powstała parafia zarządzała cmentarzem. W 1997 roku poczyniono starania o przewłaszczenie cmentarza na rzecz parafii. Decyzją Wojewody Katowickiego w 1998 roku parafia stała się właścicielem cmentarza. W latach 2001 - 2003 postawiono nowe ogrodzenie a w 2004 roku wykonano utwardzenie alejek i chodników.


Na cmentarzu znajduje się krzyż fundacyjny z 1878 roku ufundowany przez Katharine Kiolbassa. W południowej części cmentarza pomnik - w hołdzie Bohaterom poległym w obronie wolności.

 

 

Plan cmentarza

 

 

1. Cmentarz jest miejscem świętym, gdzie nasi zmarli oczekują na Powszechne Zmartwychwstanie. Otaczamy naszych zmarłych modlitwą, by pomóc im w drodze do pełnej jedności z Bogiem.
2. Każdy zobowiązany jest do dbania o groby swych bliskich.
3. Po dwudziestu latach od pochówku należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej chęć przedłużenia opieki nad grobem lub z jego rezygnacji.
4. Wszelkie sprawy z pogrzebami załatwia się w Kancelarii Parafialnej.

 

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ducha Świętego w Chorzowie, siedziba: Dąbrowskiego 104, 41-500 Chorzów.